《PMI培训教程》

Posted on Posted in 3妹魂, PMI培训教程, PMI讲座

1)《马夫罗季先生简传》   https://steemit.com/mmm/@ganquan/38x46f-pmi

2)《MMM思想简介》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/6sn4cy-mmm

3)《MMM全球互助基金简介》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/mmm-mmm

4)《MMM的社会意义》       https://steemit.com/mmm/@ganquan/3anp9y-mmm-mmm

5)《MMM宣言》                   https://steemit.com/mmm/@ganquan/3sbb5f-mmm

6)《MMM互助循环论》

7)《金融金字塔的四个神话》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/4jpfjm

8)《MMM停运浅析》       https://steemit.com/mmm/@ganquan/3thy7a-mmm

9)《马氏春秋战国》          https://steemit.com/mmm/@ganquan/7qjpvg

 

1)《MMM每月30%收益来自何处》     https://steemit.com/mmm/@ganquan/mmm-30

2)《MMM参与规则》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/4f5nsw-mmm-mmm

3)《MMM风险》     https://steemit.com/mmm/@ganquan/7v1uqj-mmm-mmm

4)《MMM思想简介》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/6sn4cy-mmm0

5)《专家点评MMM金融互助模式》  http://ourmmm.com/?p=5826

6)《MMM思想简介》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/6sn4cy-mmm1

7)《MMM思想简介》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/6sn4cy-mmm2

 

1)《货币的时间价值》  http://ourmmm.com/?p=1264

2)《浅析慈善、互助、MMM和PMI之区别》     https://steemit.com/mmm/@ganquan/mmm-pmi-pmi

3)《MMM和银行的区别》 http://ourmmm.com/?p=2639

 

1)《MMM金融互助社区风险之法律角度分析》 http://ourmmm.com/?p=5269

2)《正确解读MMM金融互助社区》 http://ourmmm.com/?p=129

3)《读懂MMM》 http://ourmmm.com/?p=1338

4)《重新认识MMM》  http://ourmmm.com/?p=3101

5)《MMM推广中如何应对拒绝》 http://ourmmm.com/?p=2818

 

1)《人类史上最大秘密和骗局–美联储》   http://ourmmm.com/?p=6089

2)《银行业–地球上最大的骗局》 http://ourmmm.com/?p=5714

3)《MMM思想简介》    https://steemit.com/mmm/@ganquan/6sn4cy-mmm3

4)《人类史上最大的骗局:银行业》
http://new-play.tudou.com/v/XOTYyMzQzODA4.html?spm=a2h0k.8191414.0.0&from=s1.8-1-1.2

发表评论

电子邮件地址不会被公开。